Regulamin Ogłoszeń Drobnych portalu moto.bigduo.pl

  1. Zamieszczanie ogłoszeń drobnych w portalu moto.bigduo.pl jest bezpłatne.
  2. Ogłoszenia drobne w portalu moto.bigduo.pl zamieszczane są na okres 30 dni kalendarzowych. Po przekroczeniu 30 dni ogłoszenia są automatycznie usuwane.
  3. Redakcja portalutalu moto.bigduo.pl nie odpowiada za treści zamieszczanych ogłoszeń.
  4. Zamieszczane ogłoszenia mogą dotyczyć jedynie branzy motoryzacyjnej.
  5. Ogłoszenia zawierjące treści niecenzuralne, niezgodene z prawem polskim i/lub międzynarodowym oraz naruszajace prawa innych ludzi czy naruszające zasady dobrych obyczajów będą natychmiast usuwane.
  6. Redakcja portalu moto.bigduo.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez ogłoszeniodawcę, a będące skutkiem korzystania z ogłoszeń drobnych portalu moto.bigduo.pl.
  7. Zabrania się w treściach ogłoszeń drobnych stosowania jakichkolwiek form reklamy. Ogłoszenia mające znamiona reklamy będą natychmiast usuwane z portalu moto.bigduo.pl.
  8. Redakcja portalu moto.bigduo.pl nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych.
  9. Redakcja portalu moto.bigduo.pl ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
  10. Redakcja portalu moto.bigduo.pl nie ma obowiązku powiadamiania o zmianach w regulaminie.

Informacja Gospodarcza

Informacja Medyczna
Statystyki Statystyki
Statystyki
355281328